۱۳۹۱ بهمن ۱۰, سه‌شنبهاین زیباست

چون نامی‌ ندارد

چون قبل و بعدی ندارد

تنها خودش است

از خودش زاییده شده

توی خودش هم می‌‌میرد یک روز


و همین زیباست...


۱ نظر: