۱۳۹۱ بهمن ۸, یکشنبه

...می‌ خواستم بگویم که من دیگر خوب نشدم،
همانطور ماندم.

مبهوت.

و درست وقتی‌ که روی سبزه‌ها رو به آسمان خوابیده بودم،
توی دلم خالی‌ شد.

و همانطور خالی‌ ماند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر