۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه

...دلم می‌‌خواهد یک نفر بغلم کند
بگوید:
بی‌خیال.
ببین افقِ آنجا
تااااااا
کجاااااست!

۱ نظر: