۱۳۹۲ آبان ۴, شنبهدر باز است
بیا تو
با کفش بی‌ کفش چه فرقی‌ دارد
دستت را روی چهار چوب در بگذار
خوب دیوارها را نگاه کن
اینجا من روز‌ها برای تو گریه کرده ام۳ نظر: