۱۳۹۲ مهر ۵, جمعه

...از تو خاطره‌ای مانده است
تیز در گلوگاهم
و لذتی نیز
که بی‌ شمار لحظات نبودنش را
بدل به همان خاطره می‌‌کند باز 
تیز
در گلوگاهم.


۴ نظر: