۱۳۹۱ دی ۲۷, چهارشنبه


نباید نگران من باشی‌
حتا برای سرگرمی
حتا وقتی‌ که مطمئنی که باید نگران باشی‌
یا حتا وقتی‌ که فقط میخواهی‌ نشان دهی‌ که نگرانی
چرا که
من

اینجا

خطرناک می‌‌شوم

خطرناک


و این را هیچ کس نمی‌‌داند.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر