۱۳۹۰ اسفند ۱۸, پنجشنبه

۸ مارس هنوز روز مبارزه است


اینطوری هاست که آدم کلافه می‌‌شود. که ۸ مارس را نادیده گرفتن میشود مبارزه با مصرف گرایی. چرا که یک جاهایی‌ شده است مخلوطی از ولنتاین و روز مادر. چرا جریان روشنفکری غرب گاهی هیچ چیز نمی‌داند از واقعیتی که دارد جاهای دیگر اتفاق می‌‌افتد. از جاهای دیگری که در مساحت و تعداد آدم‌هایی‌ که در آن زندگی‌ میکنند، چندین و چند برابر جامعه تر گل و ورگل غرب است.

۸ مارس هنوز روز مبارزه است. نه برای زن به معنای جنس دوم و تو سری خورده و ضعیف، بلکه برای هزاران صدایی که شنیده نمی‌شود، که خاموش می‌‌شود، فارغ از اینکه زن است یا مرد!

۲ نظر:

  1. جالب اینجاست که خود جامعه‌ی ترگل و ورگل غرب هم هنوز در بند جنسیت گرفتار است. در کیفیت، فرق چندانی با جاهای دیگر ندارند تنها کمیت و البته روش‌ها (زیرلایه‌های رفتاری)این نوع دیدگاه است که متفاوت می‌نماید. حداقل من اینطور درک می‌کنم.

    پاسخحذف