۱۳۹۰ دی ۲۵, یکشنبه

...


اینطوری می‌‌شود که آدم می‌‌خواهد همه کتاب‌ها را بریزد دور
برود یک جای دور
خشک
داغ
همینطور دراز به دراز بیفتد
و منتظر بماند
منتظر یک چیزی
که بیاید
تن دراز به دراز افتاده آدم را با همان خاک یکی‌ کند
یا خاک را آب کند...


۲ نظر: